همیشه هرچی گرفتاریه باهم پیش میاد چرا؟ ۵شنبه افطار خونه ی خاله بودیم. صبح جمعه گفتند همان دیشب پدر بزرگ سالم و سرحال و مهربونم سکته کرده و بیمارستانه.... تا رفتیم ملاقات نصفه عمر شدیم. چقدر دیروز روز بدی بود، چقدر طولانی و تلخ بود.... باز خدا رو شکر که خطر رفع شده بود، وگرنه...

توی همین گیر و ویر کار معامله ای که کردیم هم به اشکال خورده و اینهمه زحمت بخاطر نرسیدن طلبی که داریم به باد میره. دعا کنید برامون....

/ 0 نظر / 10 بازدید