مشهد

ناراحتآخرین بار که رفتیم مشهد ستیا کمتر از یک سالش بود، نوپا و علاقمند به راه رفتن، و هنوز خیلی هم حرف نمی فهمید! پدرجدم دراومد توی حرم به اون شلوغی، و از ترس اینکه گم نشه حتی نتونستم یه نماز درست بخونم، دعا که بماند....حالا بعد از حدود دو سال فردا داریم میریم مشهد. می دونم که ایندفعه خیلی فرق می کنه، دخترک بزرگتر شده و مفهوم گم شدن رو می فهمه و حرف می زنه و جیشش رو هم میگهنیشخند فردا صبح میریم و جمعه شب بر می گردیم. هورااااالبخند

دیروز می خواستم به کارهام برسم، اما بجاش پاشدیم با مامان اینا و خواهرم اینا رفتیم لواسان. یکی از رستوران های دم رودخونه ناهار خوردیم و برگشتیم خونه مامانم کیک و چای و حرف. اولین بارون پاییزی هم بارید و هوا قشنگ سرد شد (چقدر دلم برای سرما تنگ شده بود). چقدر دیروز حس آرامش داشتم، چقدر خوبه این کنار هم بودن های با محبت، خداجون همین جور خوبه ، همینو ادامه بده ...

هنوز چمدون نبستم، هنوز خونه مرتب نیست، هنوز راجع به چیزایی که می برم فکر نکردم! صبح خیلی زود هم پروازه! و از حالا عزا گرفتم که اگه هتل رو واقعا تا 2 تحویل ندن چقدر خسته خواهیم شد!

یه مدت از روند کارها توی شرکت راضی نبودم، احساس بدی داشتم و فکر می کردم اونجور که باید ازم قدردانی نشده! یهو انگار بابا حرف همیشگی اش رو توی گوشم تکرار کرد: واسه خدا و دل خودت کار کن دختر!  اگه کاری رو بخاطر بنده ی خدا انجام ندی از اون انتظار تقدیر نداری، همونی که کارت رو دیده خودش برات جبران می کنه.... اونوقت حالم بهتر شد، تلاشم رو گذاشتم برای انجام بهتر کارم، چون ایندفعه صاحب کارم کسیه که عالم و عادله....

تلخ نوشت: خدای عالم و عادل، کوبانی و شهرهای عراق و ... جزء ملک شما نیستند آیا؟ناراحت

/ 13 نظر / 34 بازدید
نمایش نظرات قبلی
آسمان

التماس دعا ستاره جون تو حرم منم یاد کن

مامان عماد وعمید

ستاره جان التماس دعا.دلم پر میکشه برای مشهد ولی قسمت نشده برم حتما حکمتی داره.خوش بگذره مواظب گل دختر باش.امیدوارم همیشه شادی های قشنگ وآرامش داشته باشی.[قلب]

ﻣﻴﻨﻮ

ﺳﻼﻡ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﻧﺎﻳﺐ اﻟﺰﻳﺎﺭﻩ ﺑﺎﺷﻲ اﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺟﻮﻥ ﺧﺪا ﺭا ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺷﺎﺩﻩ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺪﻥ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺕ اﺣﺴﺎﺱ ﺷﺎﺩﻱ و ﺁﺭاﻣﺶ ﻛﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻨﺪ اﺧﺮ ﻫﻢ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ اﻳﻨﻪ كﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺧﺪاﻭﻧﺪ ﺭﺣﻤـﺎﻥ و ﺭﺣﻴﻢ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻼﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ ﻗﻀﺎﻭﺕ كﻛﻨﻴﻢ ﻓﻘﻄ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻜﻮﺕ و ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻳﻦ ﻛﻮﺑﺎﻧﻲ.ﻫﺎ ااﮔﻪ ﺑﺮاﻱ ﺧﺪاﻭﻧﺪ و رﺭﺿﺎﻱ ﺧﺪا بﺑﺎ ااﻳﻤﺎﻥ ﻣﻴﺠﻨﮕﻨﺪ اﻭﻥ دﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ااﻧﭽﻨﺎﻥ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺣﺴﺮﺕ ﺑﺨﻮﺭﻳﻢ ﺧﺪاﻳﺎ ﻛﺎﺵ ﻣﺎ بﺑﻪ جﺟﺎﻱ اﻭﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩﻳﻢ ااﻣﺎ ااﻳﻨﻜﻪ ﺩﻟﺖ اﺗﻴﺶ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ ﺣﻖ دﺩاﺭﻱ ﻣﻦ. ﺧﻮﺩﻡ ﻳﻚ. ﻋﻜﺲ ﺩﻳﺪﻡ اﺯ زﺯﻧﺎﻥ ﻛﻮﺑﺎﻧﻲ ﺩﻭ ﺳﺎﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاﺷﻮﻥ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮﺩﻡ وو اﺯ تﺗﻪ دﺩﻝ ﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩﻡ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﻦ و اﻭﻥ دﺩاﻋﺶ ﻟﻌﻨﺘﻲ ﺭﻭ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺪﻥ.....ﺑﺮاﺷﻮﻥ دﺩﻋﺎ ﻛﻦ عﻋﺰﻳﺰﻣﻲ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺟﻮﻥ اﺯ اﻻﻥ ﻣﻴﮕﻢ اﻥ ﺷﺎاﻟﻠﻪ ﺯﻳﺎﺭﺗﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺎﺷﻪ و ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻬﺖ ﺧﻮﺵ ﺑﮕﺬﺭﻩ اﻟﺘﻤﺎﺱ ﺩﻋﺎ اﺯﺕ ﺩاﺭﻡ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺗﺖ [بغل][ماچ]

ﻣﻴﻨﻮ

ﺳﻼﻡ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﻧﺎﻳﺐ اﻟﺰﻳﺎﺭﻩ ﺑﺎﺷﻲ اﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺟﻮﻥ ﺧﺪا ﺭا ﺷﻜﺮ ﻛﻪ ﺩﻟﺖ ﺷﺎﺩﻩ ﻣﻨﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺪﻥ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺕ اﺣﺴﺎﺱ ﺷﺎﺩﻱ و ﺁﺭاﻣﺶ ﻛﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻨﺪ اﺧﺮ ﻫﻢ ﻋﺰﻳﺰﻡ ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﻣﻦ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ اﻳﻨﻪ كﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﺧﺪاﻭﻧﺪ ﺭﺣﻤـﺎﻥ و ﺭﺣﻴﻢ ﺭﻭ ﺑﺎ ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺑﻼﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺩﻳﮕﺮاﻥ ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ ﻗﻀﺎﻭﺕ كﻛﻨﻴﻢ ﻓﻘﻄ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻜﻮﺕ و ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﻢ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻳﻦ ﻛﻮﺑﺎﻧﻲ.ﻫﺎ ااﮔﻪ ﺑﺮاﻱ ﺧﺪاﻭﻧﺪ و رﺭﺿﺎﻱ ﺧﺪا بﺑﺎ ااﻳﻤﺎﻥ ﻣﻴﺠﻨﮕﻨﺪ اﻭﻥ دﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ااﻧﭽﻨﺎﻥ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺣﺴﺮﺕ ﺑﺨﻮﺭﻳﻢ ﺧﺪاﻳﺎ ﻛﺎﺵ ﻣﺎ بﺑﻪ جﺟﺎﻱ اﻭﻧﻬﺎ ﺑﻮﺩﻳﻢ ااﻣﺎ ااﻳﻨﻜﻪ ﺩﻟﺖ اﺗﻴﺶ ﻣﻴﮕﻴﺮﻩ ﺣﻖ دﺩاﺭﻱ ﻣﻦ. ﺧﻮﺩﻡ ﻳﻚ. ﻋﻜﺲ ﺩﻳﺪﻡ اﺯ زﺯﻧﺎﻥ ﻛﻮﺑﺎﻧﻲ ﺩﻭ ﺳﺎﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮاﺷﻮﻥ ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮﺩﻡ وو اﺯ تﺗﻪ دﺩﻝ ﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩﻡ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺸﻦ و اﻭﻥ دﺩاﻋﺶ ﻟﻌﻨﺘﻲ ﺭﻭ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺪﻥ.....ﺑﺮاﺷﻮﻥ دﺩﻋﺎ ﻛﻦ عﻋﺰﻳﺰﻣﻲ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺟﻮﻥ اﺯ اﻻﻥ ﻣﻴﮕﻢ اﻥ ﺷﺎاﻟﻠﻪ ﺯﻳﺎﺭﺗﺖ ﻗﺒﻮﻝ ﺑﺎﺷﻪ و ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻬﺖ ﺧﻮﺵ ﺑﮕﺬﺭﻩ اﻟﺘﻤﺎﺱ ﺩﻋﺎ اﺯﺕ ﺩاﺭﻡ ﺧﻮﺵ ﺑﻪ ﺳﻌﺎﺩﺗﺖ [بغل][ماچ]

سميه

زيارت قبول,برا همه دعا کن,برا کوبانى بيشتر,برا همه مادرا و دخترا.. روزاى خوش مستدام دختر مهربان[قلب][گل]

جوجوک

التماس دعا دوستم التماس دعا مشهدی کوچولوی شیرین امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره جمعتون همیشه گرم سایه بابا و مامان از سرتون کم نشه برای کودکان کوبانی هم چیزی نمی تونم بنویسم [ناراحت][گریه]

فروغ

سلام ستاره جون زیارت قبول[گل] ان شاا.. همیشه بهت خوش بگذره

نازی

هر وقت نوشته هاتو میخونم انگار مظلوم تر از خدا پیدا نمیکنی که بهش غر بزنی[کلافه]

وحید53

بسی گردید وبگردد روزگار مسیر زندگی دیگه