در بهاران زمستان آمد....!

چقدر غافلگیر می شی وقتی صبح یه روز بهاری، اونم آخرای فروردین از خواب بیدار بشی و ببینی تمام کوچه سفید پوش شده؟! امروز روز خوبیه و من با تمام وجود احساس نشاط و سرزندگی می کنم. شکرت خدا !

/ 1 نظر / 8 بازدید
آنا

چطوری خانومی؟[لبخند]